uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
SimTrans Formål
 

SimTrans er et forum for eksperte  i human-factors spørgsmål, hovedsagligt repræsenteret ved jernbanedrift, skibsfart og luftfart. Forskning indenfor human factors har fået en stigende betydning indenfor planlægning af hensigtsmæssig træning, design af menneske-maskine interaktion (MMI), sikkerhedskultur og -holdninger, mandskabsevaluering og rekruttering mm. Dette er baggrunden for SimTrans's interesse for sammenhængen mellem human-factors spørgsmål indenfor søfarts-, jernbane- og luftfartsindustrien.

SimTrans ser det dog som naturligt at udvide aktiviteterne indenfor andre områder, både indenfor transportsektoren (vejtransport mm.) men også bredere, f.eks. sundheds- og kommunikationssektoren. Foreningens formål er at sætte fokus på sikkerhed, kvalitet og udvikling, og at opmuntre til samarbejde indenfor og på tværs af ovennævnte områder. Emner som SimTrans ønsker at sætte på dagsordnen er blandt andet:

  • Kvalitets og sikkerheds niveauer
  • Sikkerheds kultur og holdninger
  • Human Factors og menneskelige fejl
  • Grundlæggende og videregående træning
  • Kvalifikationskriterier, test og rekruttering
  • Træningsmetoder, træningsprogrammer og -værktøjer
  • Standarder, procedurer og krav indenfor sikkerhed og træning

Dette søges opnået på forskellige måder. Seminarer, workshops og møder vil have høj prioritet. Informationsskrivelser, såsom SimTrans News og SimTrans Website vil informere medlemmerne om SimTrans aktiviteter.

Tværgående samarbejde og koordination med beslægtede foreninger og koordination med relevante internationale kongresser eller lignende vil være andre måder til at imødekomme disse visioner på.

Læs her udvalgte medlemmers anbefalinger eller meld dig/jer ind her

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans