uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Kommende arrangementer / Coming Events
 
gr ball-18
 
Hvordan udvælger man personale til sikkerhedskritiske funktioner? Praksis, metoder og evidens. 

Arrangement afholdes på:
IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København
Onsdag den 26. oktober 2022, kl. 17:00 – 19:30


 

   

PROGRAM:

17:00      Velkomst og indledning. Henning Boje Andersen, IDA Risk/SimTrans, DTU.
17:10   Erfaringer med personaleudvælgelse med særligt fokus på minerydning – jobkrav, personlighed, metoder v/ Jimmi Andreasen (chefkonsulent, ledende psykolog) og Benthe Emke (udvælgelsespsykolog). Psykologfagligt Team. Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
18:10   Sandwiches, forfriskninger og netværk.
18:30   Sikkerhedsvurdering af personer inden for luftfart samt politi og organiseret kriminalitet v/ Bjarke Overgaard (cand.psych., konsulent). GO Aviation Assessment.
18:35   Spørgsmål og debat. Moderator Peter K. Sørensen, Divisionschef Force Technology.
19:15   Tak for i aften.

Tilmelding:

Medlemmer af SimTrans får (gratis) adgang ved tilmelding via mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med overskriften Tilmelding og angiv navn, organisation eller personligt medlemskab. Andre bedes tilmelde sig via IDA Risk: https://ida.dk/arrangementer-og-kurser/arrangementer/hvordan-udvaelger-man-personale-til-sikkerhedskritiske-funktioner-praksis-metoder-og-evidens-346697

 

Download flyer med beskrivelse og abstracts 

Hvordan udvælger man personale?
Firmaer og driftsorganisationer, der varetager sikkerhedskritiske funktioner, er optaget af at udvælge de rette personer til jobs, hvor pålidelig risikohåndtering er afgørende. Kan man forudsige hvordan en kandidat vil agere, når livet er på spil?

Der er flere bud på metoder og teknikker til at vurdere menneskers evne til at evaluere og håndtere problemer, at træffe beslutninger under tidspres og usikkerhed og at sikre, at alle nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer kommer til rettidig anvendelse.
På seminaret vil vi høre indlæg fra eksperter med udstrakt praktisk erfaring med personaleudvælgelse i forsvar, politi og luftfart m.m. og som har indgående indsigt i grundlaget og videnskabelige metoder bag udvælgelsesteknikker. Seminaret vil give et balanceret overblik over det komplekse område, hvor en kritisk tilgang til udbydere og metoder vil kunne gavne organisationer og ledere – og til syvende og sidst sikkerhed.

ABSTRACTS

Erfaringer med personaleudvælgelse med særligt fokus på minerydning – jobkrav, personlighed, metoder
Jimmi Andreasen og Benthe Emke. Forsvarsministeriets Personalestyrelse
I Forsvaret er sikkerhedsadfærd en kritisk faktor i mange forskellige funktioner. En utilstrækkelig sikkerhedsadfærd kan have massive omkostninger, ikke kun økonomisk, men også menneskeligt. Benthe Vink og Jimmi Andreasen er psykologer ansat i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. De arbejder med selektion af fremtidens soldater, hvor match mellem personlighed og funktionskrav er en væsentlig del af opgaven. Med udgangspunkt i jobfunktionerne minerydder og minedykker vil Benthe og Jimmi give et indblik i de helt særlige jobkrav som disse funktioner er omfattet af. De vil også give et indblik hvordan udvælgelsen rent praktisk gennemføres. Endelig vil de kort skitsere et kommende projekt, hvor det danske forsvar i samarbejde med det hollandske forsvar vil undersøge, hvilke særlige personlighedstræk som er afgørende for succes i funktionen som minerydder.

 

Sikkerhedsvurdering af personer inden for luftfart samt politi og organiseret kriminalitet
Bjarke Overgaard. GO Aviation Assessment.
Psykolog Bjarke Overgaard har i godt to årtier arbejdet med sikkerhedsadfærd og sikkerhedsvurdering af personer i forskellige brancher og kulturer. Han har udført forskning i personlighed blandt rocker- og bandemedlemmer og arbejdet med sikkerhed i politi og luftfart. Bjarke Overgaard har medvirket til at udvikle et vurderingsværktøj af piloter i civil luftfart i samarbejde med personlighedstestudbyderen Hogan Assessment Inc. – blandt andet på baggrund af dataindsamling i dansk luftfart. Bjarke Overgaard vil i sit oplæg give et bud på en måde at skabe gode sikkerhedsvurderinger af personel, men vil også give sit bud på sammenhængen mellem gode sikkerhedsvurderinger og god sikkerhedskultur.

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans