uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2

 

SimTrans fordi...
 
Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening:

"Den menneskelige faktor er særdeles vigtig, når derdiskuteres sikkerhed til søs. Ofte er den menneskelige faktor den direkte årsag til ulykker og katastrofer. Derfor bakker Danmarks Rederiforening op om SimTrans.

Skibs ejere er selvsagt meget interesserede i øget sikkerhed indenfor søfarten, og vi arbejder intensivt med alle aspekter af sikkerhed. Simulering, og ikke mindst "full-mission" simulering får større og større betydning.

"Full-mission" simulering giver mulighed for tilegnelse af erfaringer og viden på en måde, som vil være umulig at opnå ved normal "on-board duty". Dette er uddannelses og trænings aspektet. Simulering rummer også muligheden for at teste nye koncepter i takt med den tekniske udvikling indenfor det maritime område.

Jeg er sikker på at SimTrans vil få afgørende betydning for højnelse af sikkerheden til søs i fremtiden."


 

Deputy Director Niels Bagge, Søfartstyrelsen:

I fremtiden vil uddannelsen i den maritime sector i stigende grad bruge simulering og simulatorer. Derfor har Søfartsstyrelsen tilsluttet sig SimTrans. Vi ønsker at være orienterede om forskning og udvikling indenfor dette felt.

Vi har interesse i simulering og simulator teknik, såvel som forskning indenfor human factors, bl.a. som varetaget af Forskningscenter Risø. SimTrans har begge områder på dagsordenen. Derfor tror jeg, at SimTrans vil blive ledende indenfor sikkerheds spørgsmål indenfor transportsektoren i Europa.

Særligt "Full-mission" simulering åbner for nye spændende muligheder. I en simulator kan mandskab trænes i handling af kritiske situationer. Samtidig tror jeg at vi kan lære meget af luftfarts industrien. Det er vigtigt at vide hvordan mennesker reagerer i farlige situationer.

Yderligere finder jeg det meget relevant at diskutere hvornår simulatorer er anvendelige og hvornår IKKE !
Simulatortests vil blive anvendt til personale udvælgelse. Dette nødvendiggør diskussion og dialog om de etiske aspekter.


 

Captain Leif Laugesen, Maersk Air:

Maersk Air sluttede sig til SimTrans fordi vi altid søger efter muligheder for at lære mere om sikkerheds spørgsmål. Simulator uddannelse og træning har længe været anvendt indenfor luftfarten. Men vi vil altid kunne have gavn af nye synspunkter vedrørende træning og erfaringer indenfor andre domæner. Jeg er overbevist om at diskussioner medde maritime eksperter vil rejse nogle interssante spørgsmål for os.

Det vigtige ved SimTrans er at det giver forskellige eksperter mulighed for at finde sammen for at diskutere sikkerheds spørgsmål. Ethvert luftfartsselskab og enhver skibsejer bør lytte nøje efter hvad human factors forskere fremfører. Derfor finder Mærsk air at SimTrans lyder attraktivt. 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans