uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
September 2003
 

Besøg hos NAVIAIR

af: Rolf Andersen

Manager, Simulator

Som baggrund for SimTrans seminar og besøg hos Naviair den 9. oktober 2003 gives nedenfor en præsentation af virksomheden.

 

Opgaver

I år 2002 gennemførtes ca. 550.000 rute- eller charterflyvninger i dansk luftrum under kontrol af Naviair. Godt 40 pct. af flyvningerne var transitflyvninger, dvs. flyvninger der passerer igennem dansk luftrum uden hverken at starte eller lande i Danmark. Det er Naviairs ansvar, at fly - civile såvel som militære - ledes sikkert gennem dansk luftrum, og organisationen er en selvstændig statsvirksomhed under Trafikministeriet. Naviairs primære opgave er at levere områdekontroltjeneste i dansk luftrum - de såkaldte en route tjenester. Opgaven består i - ved radarovervågning og kommunikation med piloter – at sikre, at fly ledes sikkert og effektivt gennem dansk luftrum med mindst mulig forsinkelse. Områdekontroltjenesten finansieres via en route afgifter fra luftfartsselskaberne. Desuden leverer Naviair indflyvnings- og tårnkontroltjeneste for fly til og fra Københavns Lufthavne, Billund Lufthavn og en række andre lufthavne. I år 2002 kontrollerede Naviair således ca. 575.000 rute-, charter- eller privatflyvninger med start eller landing i en dansk lufthavn. Indflyvnings- og tårnkontroltjeneste finansieres fuldt ud af luftfartselskaberne enten via den såkaldte AACC-afgift i Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn eller i henhold til kontrakter med de øvrige lufthavne. Derudover yder Naviair informations- og alarmeringstjeneste i grønlandsk luft-rum. Det såkaldte ATM (Air Traffic Management) og CNS (Communication, Navigation, Surveillance) udstyr, der består af avancerede databehandlingssystemer, radarstationer, navigationshjælpemidler og kommunikationsudstyr ejes og vedligeholdes af Naviair. Naviair uddanner selv alt operativt personale - med flyvelederuddannelsen som den primære.

 

Personale

Flyvesikringstjenesten har 750 medarbejdere. Flyvelederne udgør den største medarbejdergruppe.15 pct. af medarbejderne er ingeniører hhv. andet teknisk personale, der planlægger, implementerer og varetager driften af de ATM og CNS systemer, der er nødvendige for at kunne udføre flyvekontrolopgaverne. Flyvesikringstjenesten uddanner selv flyvelederne. Uddannelsen er 3-årig og omfatter såvel teoretisk undervisning som praktisk træning. Den teoretiske undervisning skal give viden om alle væsentlige elementer inden for flyvningens verden og omfatter bl.a. fag som navigation, meteorologi, luftfartskommunikation og flyvegeografi. Endvidere anvendes simulatorøvelser i stor udstrækning til indøvning af færdigheder. Den praktiske del af uddannelsen foregår i det operative miljø og under supervision af erfarne instruktører.

 

Organisation

Flyvesikringstjenesten ledes af en direktør og består af fire linjeafdelinger og tre stabsenheder. Langt den største af de fire linjeafdelinger er Operations, der har ansvaret for Flyvesikringstjenestens produktion af flyvekontroltjeneste. Det er et strategisk mål, at de øvrige enheder i Flyvesikringstjenesten skal understøtte driften af det operative område. De øvrige linjeafdelinger er Systems, der gennemfører alle Flyvesikringstjenestens anlægsopgaver, Finance, der har ansvaret for den økonomiske styring af virksomheden, og Human Resources, der varetager opgaver vedr. personaleadministration og –politik samt uddannelse og kompetenceudvikling, herunder uddannelse af operativt personale. De tre stabsenheder er Safety and Quality, der har ansvaret for kvalitetsstyringssystemet, Corporate Development, der varetager virksomhedens udviklings- og informationsopgaver og Legal Services, der dels varetager juridisk rådgivning til alle organisatoriske enheder, dels fungerer som direktionssekretariat.

 

Mission

Det er Flyvesikringstjenestens mission at levere sikker og effektiv afvikling af lufttrafik til gavn for luftrummets brugere.

 

Vision

Flyvesikringstjenestens vision er ved satsning på internationale alliancer at udvikle virksomheden, så den til stadighed er blandt de bedste luftfartstjenester i Europa, målt på følgende:

 • Sikkerhed
 • Effektivitet
 • Regularitet
 • Miljø

 

Sikkerhed
Fordi sikker trafikafvikling er den afgørende kvalitetsfaktor.

Effektivitet
Fordi såvel kunder som omverden forventer, at opgaveløsningen er konkurrencedygtig og opfylder kundernes behov.

Regularitet
Fordi regularitet har vidtrækkende økonomiske konsekvenser, ikke kun for brugere af det danske luftrum og for det danske samfund, men tillige på europæisk plan.

Miljø
Fordi der er et stigende nationalt såvel som internationalt pres for at finde en balance, der tilgodeser kravene til miljøforbedringer, og som samtidig giver plads til luftfartens fortsatte vækst.

 

Safe sounds in the cockpit

By: Steen Weber, Risø National Laboratory

SAFESOUND aims at safety improvement, supporting the operational integration of Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management functions by an enhanced audio system. Worldwide, little research has been or is being made on this issue, whereas much work has been performed in closely related domains: for non-critical applications in the civil cockpit, for military and for automotive applications. This means that:

 • much work has to be performed on the integration of the proposed audio technologies; factors that should be addressed are the Human Factors issues of the audio interaction within and across crew tasks, the physical installation in the cockpit , the impact on the procedures, the degradation modes, the consistency with the phraseology for data link, and the evaluation of the resulting safety benefits.
 • while most of the necessary technologies already exists in other domains (such as voice recognition systems for PCs) they need to be adapted to the particular context of the civil cockpit.

Risø National Laboratory is responsible for human factors simulation studies, for analysing the actual crew activity in the cockpit, analysing crew tasks, putting the emphasis on crew availability for using verbal and auditory modalities, analysing application-specific speech properties, experimenting how 3D-sound and warning sound design allow modification of prioritisation schemes and part-task user evaluation. This task will perform a series of evaluations of part task prototype systems involving Direct voice In, Direct Voice Out and 3D warnings seeking to identify user-system problems and constraints. The prototype evaluations will be targeted at revealing human-system performance not only in normal flight conditions but also during abnormal (critical) situations. The work is carried out in an international consortium financed by the European Commission.

I forbindelse med et besøg og rundvisning hos Navair (flyvelederne) i Kastrup afholder SimTrans et (kort) seminar omkring emnet Simulator Scenarier.

Simulatorer anvendes i et stigende antal sammenhænge og domæner; jf. fly, skibe, tog, kraftværker, medico, lastbil og mange flere. Med henblik på opfyldelse af træningsmål og optimal udvikling af kompetence hos kursisterne er det yderst vigtigt at de scenarier som anvendes i de pågældende simulatorer er meningsfuldt opbygget. Scenariegenerering er en disciplin i sig selv.

På seminaret vil pilot Hauke Oldenburg fortælle om erfaringer fra flyverdenen. Dernæst vil afd.chef Peter Sørensen (som er navigatør og ingeniør) give et indlæg om, hvordan man i den maritime sektor opbygger scenarier, designer hændelsesforløb, øger stress niveau, osv.

Efter indlægget vil (Naviair-værten) Rolf Andersen kort fortælle om Naviair samt om de faciliteter, der vil blive fremvist. Efter endt rundvisning vil deltagerne igen samles for diskussion af seminardelen såvel som af flyveledernes radar og tårn simulatorer.

 

Simulator Scenarier

- for fly-, skibs- og flyveledertræning

Torsdag, den 9. oktober 2003

afholdes v/ Naviair A/S,kontroltårnet på Naviair Alle 1 i Kastrup

 

 • 14.00 Scenariegenerering i f.m. flysimulering v/ pilot Hauke Oldenburg
 • 14.30 Scenariegenerering i f.m. skibssimulering v/ afd. chef Peter Sørensen
 • 15.00 Introduktion til Naviair / flyveledelse v/ Manager Rolf Andersen
 • 15.15 Rundvisning i hold á 10-15 personer
 • 16.15 Diskussion af dagens emner
 • 17.00 Afslutning

 

NB: Medbring billedlegitimation for at komme ind hos Naviair

Pris: Medlemmer: gratis

Ikke-medlemmer: kr. 200,-

Tilmelding:

Jette Madsen, FORCE Technology eller www.simtrans.dk

Tlf.: 72 15 78 19 Fax: 72 15 77 00

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Giro: 0407402 - SimTrans

 

Niels J. Bagge
 Søfartsstyrelsen

 

Per Byrdorf
Fly psykolog

  Niels HDSB
Risk Managementansen
         
Rolf Andersen
NAVIAIR
  K.P. Hansen
Svanemøllens Kaserne
  Hans H.K. Andersen
Forskningscenter Risø
         
Mads Guldbrandsen
BaneDanmark
  Claus Bihl Hans
Maersk Training Center
  Henrik Petersen 
Danmarks Rederiforening
         
Jens Fage-Pedersen
 Dansk Navigatørforening
  Peter K. Sørensen
FORCE Technology
  Stig Sand, formand
FORCE Technology

Copyright © 2001 by SimTrans
Web Design by WebMaster/FORCE Technology
Edited 21-04-06

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans