uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Generalforsamlingen 2006 fandt sted på Herlev Sygehus, den 20. april, kl. 16:15.
 
     
 
 1. 1. Valg af dirigent
  Hans Sønderstrup-Andersen blev valgt som dirigent.

 2. Formandens beretning v/ Nijs Jan Duijm
  Se vedlagte. Der var ikke kommentarer til beretningen.

 3. Revideret regnskab v/ K. P. Hansen
  Se vedlagte regnskab. Mads Guldbrandsen bemærkede, at udgifter til arrangementer og dermed underskud på årets regnskab var en bevidst beslutning fra hele bestyrelsen. Der var ikke yderlige kommentarer og regnskabet blev godkendt.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Rolf Andersen, Niels Hansen, Stig Sand, Niels J. Bagge og Karsten P. Hansen.
  Rolf Andersen, Niels Hansen og Stig Sand blev genvalgt uden modkandidater.
  Hemming Hindborg, Søfartsstyrelsen blev valgt som ny bestyrelsesmedlem.
  Bestyrelsen kunne ikke opstille flere kandidater. Det blev konstateret, at bestyrelsen er stor nok, men at der har været ønske om, at kunne afdække de forskellige domæner og kompetenceområder i bestyrelsen. Der blev slået fast, at det er muligt at bestyrelsen udvider med et ekstra medlem i løbet af året.

 5. Valg af revisor
  Verner Andersen, Risø blev genvalgt.

 6. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet forbliver uændret: 600 for firmaer, 100kr for enkeltpersoner.

 7. Indkomne forslag
  Der var ikke indkomne forslag.

 8. Eventuelt
  Intet at bemærke

 9. Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 16:45 og takkede for god ro og orden.

 

 

 

 
 

 

     

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans