uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2

 

Generalforsamling SimTrans den 30 april 2007, SAS Academy, København
 
     
 
 1. 1. Valg af dirigent
  Verner Andersen blev valgt som dirigent, og slog fast, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med de gældende vedtægter

 2. Årsberetning v/ Nijs Jan Duijm, formand
  Se vedlagte, der var ikke kommentar til beretningen

 3. Regnskab v/ Niels Hansen, kasserer
  Se vedlagte. Niels Hansen gav nogle forklaringer på tekniske spørgsmål. Der var ikke yderlige kommentarer og regnskabet blev godkendt

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer som var på valg var:
  Nijs Jan Duijm (Forskningscenter Risø)
  Hans Henrik Petersen (Danmarks Rederiforening)
  Jens Fage-Pedersen (Søfartens Ledere)
  Mads Gulbrandsen (BaneDanmark)
  Claus Bihl (Mærsk Training Centre)
  Alle fratrædende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt

 5. Valg af revisor
  Det var ikke muligt på mødet at vælge en revisor. Generalforsamlingen blev enig om, at bestyrelsen har lov til at finde en egnet revisor.

 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til 2007 - forslaget blev godkendt

 7. Forslag til ændring af vedtægter
  Bestyrelsen foreslog at opdatere SimTrans's vedtægter. Forslag til vedtægter med markerede ændringer i forhold til nuværende vedtægter findes på http://www.simtrans.dk/vedtægter.htm. Det var ikke det fornødne antal medlemmer på mødet, derfor kunne forslaget ikke vedtages. Forslaget vil forelægges generalforsamlingen ved et følgende møde.

 8. Indkomne forslag
  Der var ikke indkomne forslag

 9. Eventuelt.
  Der var ikke emner til eventuelt.

 

 

 
 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans