uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Referat af generalforsamling i SimTrans, den 22. april 2009
 
     
 

 Den årlige generalforsamling blev afholdt hos Naviair den 22. april, kl. 16:00.

 1. Valg af dirigent
  Claus Jørgensen (DNV) blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

 2. Formandens beretning v/ Jacob Thommesen
  Der var ikke kommentarer til beretningen.

 3. Revideret regnskab v/ Niels Hansen - se Regnskab 2008
  Der var ingen bemærkningen til der reviderede regnskabet 2008 og budget 2009.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt:
  § Hans Henrik Petersen (Danmarks Rederiforening)
  § Stig E. Sand (Force Technology)
  § Mads Guldbrandsen (Banedanmark)
  § Niels Hansen (Banedanmark)
  § Claus Bihl (Maersk Training Centre)
  Disse bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
  Jens Fage-Pedersen trådte ud af bestyrelsen. Generalforsamlingen valgte Svend Aino Lindbøl (Søfartens Ledere) som nyt bestyrelsesmedlem.
 5. Valg af revisor
  Jørgen Mortensen (ISM-Consult) kunne genvælges, men foreslog en kollega. Generalforsamling overlod det til bestyrelsen at finde en ny revisor for 2009.

 6. Fastsættelse af kontingent
  Der er besluttet til uændret kontingent i 2009.

 7. Indkomne forslag
  Der var ikke indkomne forslag

 8. Eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden. og sluttede generalforsamlingen

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans