uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Referat af generalforsamling i SimTrans, den 24 april 2008
 
     
 

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i foreningen SimTrans, som finder sted inden arrangementet på FORCE DMI, den 24. april, kl. 14:00. Dagsorden i henhold til vedtægterne foreslås som følgende:

 1.  Valg af dirigent
  Hans Sønderstrup-Andersen (NFA) blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

 2. Formandens beretning v/ Nijs Jan Duijm
  Formandens beretning kan læses her. Der var ikke kommentarer til beretningen.

 3. Revideret regnskab v/ Niels Hansen - se resultatopgørelse 2007
  Der var ingen bemærkningen til der reviderede regnskabet 2007 og budget 2008.

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer som er på valg var:
  § Hemming Hindborg (Søfartstyrelsen)
  § Rolf Andersen (Naviair)
  Disse bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
  Nijs Jan Duijm (DTU Management) træder ud af bestyrelsen. Jacob Thommesen (DTU Management) blev enstemmigt valgt som ny bestyrelsesmedlem.

 5. Valg af revisor
  Jørgen Mortensen, ISM-Consult, blev genvalgt som revisor for 2008.

 6. Fastsættelse af kontingent
  Der er besluttet til uændret kontingent i 2008.

 7. Forslag til ændring af vedtægter
  På generalforsamlingen 2007 foreslog bestyrelsen en opdatering af SimTrans's vedtægter. Forslaget kunne ikke vedtages da det fornødne antal medlemmer ikke var til stede. Forslaget blev fremstillet igen uændret, og blev vedtaget ved almindelig flertal.

 8. Indkomne forslag
  Der var ikke indkomne forslag

 9. Eventuelt

Rolf Andersen takkede Nijs Jan Duijm for sin indsats som formand
Dirigenten takkede for god ro og orden. og sluttede generalforsamlingen

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans