uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Referat af generalforsamling 2010
 
     
   

Af: Hans Henrik Petersen, Rederiforeningen

Den årlige generalforsamling i SimTrans fandt sted den 22. april 2010 kl. 16.00 hos Naviair.

Generalforsamlingen afvikledes i henhold til vedtægterne.

 

 1. Valg af dirigent
  Peter Krogh Sørensen (FORCE) blev valgt som dirigent.
 2. Formandens beretning
  Formand Jacob Thommesen fortalte i sin beretning for 2009 om de afholdte arrangementer, der havde bestået af:
  • Simulator-pædagogik afholdt den 22. april hos Naviair med deltagelse af næsten 50 personer, samt
  • Bemandings-simulering afholdt hos Søfartsstyrelsen den 27. november med deltagelse af ca. 30 personer.
  (De to arrangementer er omtalt i SimTrans News oktober 2009 og marts 2010).
 3. Revideret regnskab
  Kasserer Niels Hansen fremlagde regnskabet, der blev godkendt
 4. Valg af bestyrelsesmedllemmer
  På valg var:
  § Rolf Andersen (Naviair)
  § Jacob Thommesen (DTU)
  § Svend Aino Lindbøl (Søfartens Ledere)
  § Hemming Hindborg (Søfartsstyrelsen)
  Alle blev genvalgt.
 5. Valg af revisor
  Nijs Jan Duijm, DTU, blev valgt til revisor.
 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen indstiller uændret kontingent: kr. 600,00 for firmamedlemmer og kr. 100,00 for personlige medlemmer. Dette blev godkendt.
 7. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag.
 8. Eventuelt
  Der udspandt sig en generel drøftelse af afviklede og fremtidige arrangementer. 

 

 
 

 

     

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans