uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Referat af generalforsamling 2011
 
     
   

Den årlige generalforsamling i SimTrans fandt sted den 28. april 2011 kl. 14.30 hos FORCE Technology.

 1. 1. Valg af dirigent
  Peter Krogh Sørensen (FORCE) blev valgt som dirigent.
 2. Formandens beretning v/ Jacob Thommesen
  Formand Jacob Thommesen fortalte i sin beretning for 2010 om de afholdte arrangementer, der havde bestået af:
  • 'Træthed som risikofaktor' afholdt den 22. april hos Naviair med deltagelse af ca 35 personer, samt
  • 'Interventioner baseret på hændelser' afholdt hos FORCE Technology den 25. november med deltagelse af ca. 30 personer.
  (De to arrangementer er omtalt i SimTrans News november 2010 og april 2011).
 3. Revideret regnskab v/ Niels Hansen
  Kasserer Niels Hansen fremlagde regnskabet, der blev godkendt
 4. Valg af bestyrelsesmedllemmer
  Følgende var på valg og blev godkendt:
  § Stig Sand (FORCE Technology)
  § Mads Guldbrandsen (Banedanmark)
  § Niels Hansen (Banedanmark)
  § Hans Henrik Petersen (Danmarks Rederiforening)
  Claus Bihl (Maersk Training Centre) modtog ikke genvalg, men foreslog i stedet sin kollega, Tonny Møller, der herefter blev valgt
 5. Valg af revisor
  Nijs Jan Duijm, DTU, blev valgt til revisor i 2011.
 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen indstiller uændret kontingent til 2011: kr. 600,00 for firmamedlemmer og kr. 100,00 for personlige medlemmer. Dette blev godkendt
 7. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans