uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2

Resumé

Medicinsk Simulation – et overblik

 
 

20. april 2005 kl. 14:00 – 16:00
10. etage i patienttårnet på stue 5 - Dansk Institut for Medicinsk Simulation,
Amtssygehuset i Herlev - Herlev Ringvej 75 - 2730 Herlev

Torsdag den 20.april afholdt SIMTRANS i samarbejde med DIMS (Dansk Institut for Medicins Simulation) et seminar på Herlev Sygehus. Ca 20 medlemmer var mødt op til dette spændende arrangement. Doris Østergård bød velkommen og gav derefter en kort introduktion til anvendelse af simulatorer indenfor hospitals verdenen. I lighed med transportsektoren har man også indenfor sundhedssektoren erkendt, at anvendelse af simulatorer, selvom disse kan være dyre i drift, har meget store sikkerheds og menneskelige fordele.

Under besøget blev vi delt i 2 hold hvor vi på skift fik forevist og demonstreret flere simulatorer:

Ortopæd kirurg Søren Bødtker viste hvordan lårbensbrud behandles. Dette simuleres vha. en robot, et apparat hvor kirurgen ikke opererer direkte på patienten, men i stedet vha. en mekanisk arm og en monitor foretager de nødvendige indgreb for at "Skrue" en brækket lårbenshals sammen igen. Denne operation er som så meget andet kritisk, hvor der skal "gåes lige til kanten" men ikke længere. Ved hjælp af simulatoren kan kommende, men også nuværende kirurger øve deres færdigheder på denne desværre ret almindelige, men ret vanskelige operation. Simulatoren giver en fornemmelse i det mekaniske håndtag, med modstand osv. som om man opererede i en levende patient. Endvidere fik man efter endt "Operation" en score fra 0-100. Søren beviste at han kunne komme tæt på 100, hvilket jo er meget betryggende, men hvad der er ligeså betryggende er at aktive kirurger med mellemrum både kan og skal genopfriske deres færdigheder på denne simulator.

VAM (Voice Assisted Manikin) er en dukke til træning af genoplivning. Denne simulator giver via en syntetisk stemme direkte besked om hvorvidt hjertemassage osv. udføres med den rette rytme og styrke. Det betyder at alle bare kan "tage en tur" på simulatoren idet den i princippet bare skal tændes for, og så kan den køre uden en instruktørs medvirken.

Endelig var der "SIM Baby" som blev præsenteret af overlæge Kurt Nielsen. SIM Baby var en for os almindelig dødelige en skræmmende oplevelse. Scenariet var sat til en operations stue, hvor der om få minutter ville ankomme en mor og et spædbarn, der har været udsat for en trafikulykke. Moderen havde siddet på højre forsæde (uden sikkerheds sele) for at amme sit spædbarn. Bilen var kørt mod et vejtræ og mor og barn var blevet presset op mod forruden. Barnet var selvsagt blevet klemt mellem instrument bræt og den fremslyngede moder. Kursisterne fik et par minutter til at forberede sig, fordele roller og ansvar, hvorefter "patienterne" ankom. Fokus var lagt på spædbarnet, der både kunne vise en simuleret faldende eller stigende puls, blodtryk osv. men det der virkede både stærkt og stressende var også barnets gråd. Hele forløbet kunne videofilmes fra flere vinkler, og efterfølgende afspilles synkront med alle "patient målinger" således at debriefing efter forløbet kunne blive meget grundig, med dokumentation af reaktioner hos de implicerede i forhold til "patientens situation".

En stor tak skal lyde til Doris og hendes engagerede og dygtige medarbejdere på DIMS.

(af Rolf Andersen, Naviair)

 otopaed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   
   
   
   

 

     
     

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans