uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Opklaring af ulykker i transportsektoren
 - Et arrangement i samarbejde mellem IDAs Selskab for Risikovurdering (RISK) og SimTrans:
     
 

Tidspunkt

Torsdag d. 20. november, kl. 14-17.
Sted

Naviair alle 1
2770 Kastrup
KRAK 169 C3 (indkørsel gennem portvagt
ad Tømmerup Stationsvej)
Skiltning mod "Flyvesikringstjenesten" for
enden af Amager Landevej

Der skal medbringes fotolegitimation


Beskrivelse

Dette eftermiddagsarrangement sættes fokus på metoder til uheldsanalyse. Repræsentanter fra Havarikommissionen for Civil Lufttrafik og Jernbane (HCLJ), Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) og Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed bidrager med indlæg angående ulykkesanalyser fra hver deres domæne.

Repræsentanter for de tre instanser vil fortælle, hvordan de udfører undersøgelser med henblik på forebyggelse, og hvordan deres eget område skiller sig ud fra de øvrige. Præsentationerne vil blive illustreret med eksempler og tage udgangspunkt i en række konkrete spørgsmål:

  • Hvilke typiske årsager og faktorer ligger bag ulykker?
  • Hvilke af disse er især relevante for forebyggelse, og hvordan er det fordelt?
  • Hvor hyppigt optræder de forskellige årsager og faktorer i forhold til hinanden?
  • Hvordan skelner man mellem menneskelig fejl og systemfejl? Er der nogen særlige udfordringer forbundet med at afdække systemfejl?
  • Hvordan opnår man, at resultaterne fra den færdige undersøgelse bidrager til at undgå gentagelser?
  • Hvilke begrænsninger er der ved en 'traditionel ulykkesanalyse', og hvordan kan en 'tværfaglig dybdeanalyse' lede til 'større viden om bagvedliggende faktorer' (se citatet fra HVU's hjemmeside)?.
 

 

 
 

Program

     
 
14.00   Velkomst  

SemiTrans 

 

 

14.05   Søfart   Opklaringschef Lars Gerhard Nielsen
Søfartsstyrelsens
Opklaringsenhed
 

 


14.40   Civil luftfart   Martin Puggaard
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
   

15.15   Pause        

15.30   Jernbane   Yvonne Bohnstedt
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane
   

16.15  

Vejtrafik

  Psykolog Tanja Legind Rendsvig
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
   
16.40  

Diskussion

- Ligheder og forskelle

       

 

Tilmelding

Arrangementet organiseres i samarbejde med IDAs Selskab for Risikovurdering RISK og er gratis for medlemmerne.

Pris for ikke-medlemmer: 100 kr.

Tilmelding enten via denne hjemmeside (her), via IDAs tilmeldingssystem (www.ida.dk - arrangement nummer 82072); ved email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;eller ved henvendelse til:

SimTrans: sekretatiat,
Asmatullah Nayebkheil,
c/o Forskningscenter Risø, Bygning 110,
Postboks 49, 4000 Roskilde.

Copyright © 2001 by SimTrans

 

"Havarikommissionen har til opgave at undersøge flyvehavarier og alvorlige flyvehændelser samt jernbaneulykker og -hændelser med henblik på forebyggelse ved at klarlægge omstændighederne og årsagerne."

Havarikommissionens hjemmeside

"Formålet med undersøgelserne er at finde årsagen til ulykken, dødsfaldet eller forureningsuheldet. Herved kan Søfartsstyrelsen eller andre træffe de nødvendige foranstaltninger for at reducere risikoen for gentagelser."

Søfartsstyrelsens hjemmeside

"HVU skal foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykkestyper (temaer). Målet hermed at få et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionel ulykkesanalyse."

HVU's hjemmeside

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans