uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Bemandingssimulering
 - Søfart og sundhedssektoren
     
 

Søfartsstyrelsen
Vermundsgade 38C
2100 København Ø

27. november 2009 kl. 14:00-17:00

På mange sikkerhedskritiske områder er der et behov for at optimere ressourceforbrug, uden negative konsekvenser for sikkerheden i kritiske perioder. Her kan man bruge simulering til at forudsige perioder med spidsbelastning, hvor der stilles store krav til ressourcer så som personale.

Indenfor søfart er der et stærkt ønske om at optimere størrelsen af skibsbesætningen for at reducere udgifter og dermed øge konkurrence-evnen. Samtidig skal man undgå, at arbejdsbelastningen i kritiske perioder bliver så stor, at man kommer til at overtræde regler for hviletid. Forskere fra DTU er i samarbejde med FORCE Technology ved at udvikle et værktøj (SafeManning), der kan understøtte denne risikovurdering ved at simulere de opgaver, der udføres på et skib med en bestemt besætning.

På Hillerød sygehus skal man indføre en ny model for akutmodtagelse baseret på triagering, hvor man fra starten sorterer de indkomne patienter i forskellige grupper for at opnå en bedre udnyttelse af ressourcer og kortere ventetider. Sygehuset ønsker at forudsige belastningen med det nye system, ikke mindst risikoen for, at systemet 'kollapser', hvis det udsættes for ekstra belastning, f.eks. i form af sygdom blandt personalet, et røntgenrum der ikke virker, eller øget patient-tilgang. Her har sygehuset fået hjælp fra forskere fra DTU, der simulerer processerne i den nye akutmodtagelse og vurderer systemets 'skrøbelighed'. Systemets 'kollaps' kan måles i øgede ventetider og i belastningsgrad af personalet.

 

 

 
 

Program

     
 

13.30   Introduktion  

 

 

 

13:35   Søfartsstyrelsens forventninger til
SafeManning
  SimTrans
Andreas Nordseth, SFS
 

 

 
14.20   Præsentation af SafeManning-systemet   Igor Kozine, DTU
Christian Brandt Lauritzen, FORCE Technology
   

15.00   PAUSE        

15.10   Ressource-optimering og -belastning i sundhedssektoren   Peter Jacobsen, DTU    

16.50  

Diskussion

       

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans