uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Hvordan bruges nærved hændelser til at forbedre sikkerheden?
 - Eksempler fra Flyveledelse, Sundhed og Søfart
     
 

FORCE Technology (i kantinen)
Hjortekærsvej 99,
2800 Kgs. Lyngby

25. november 2010 kl. 14:00-17:00

Oplægsholdere fra flyveledelse, sundhed og søfart vil fortælle om, hvordan de bruger rapportering af nærved hændelser til at forbedre sikkerheden i deres organisationer. Fokus vil være på 'slutpunktet' for læreprocessen, dvs. de sikkerhedsforbedrende interventioner. Hvordan fører undersøgelsen til anbefalinger om konkrete interventioner, der kan forhindre, at en lignende situation i fremtiden kan udvikle sig til en ulykke? Og hvordan bliver disse interventioner, f.eks. nye procedurer eller ændrede arbejdsgange, implementeret i organisationen – dvs. omsat i reel praksis?

Ved dette arrangement kan vi høre om oplægsholderne praktiske erfaringer med at omsætte viden om hændelser til forbedring af sikkerhed. Oplæggene vil således berøre en række udfordringer, som kan opstå undervejs i læreprocessen: ·

  • Hvordan fokuserer man på de hændelser, man faktisk kan lære noget (nyt) af?
  • Hvordan sikrer man opbakning og tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre interventioner?
  • Hvordan kontrollerer man, at interventionen har haft den ønskede virkning?
  • Hvordan kan erfaringen deles med andre organisationer?
  • Hvordan kan organisationer lære af hændelser, der går på tværs af organisationer?

 

 
 

Program

     
 
14.00  

Introduct 

 

SimTrans

14.10  

Flyveledelseion

  Dan Dreijer Andersen, Luftfartsinspektør
(NaviAir) - aflyst
14.50  

Hændelser og interventioner i sundhedssektoren

  Inge Pedersen, Specialkonsulent
(Region Syddanmark)
15.25   PAUSE    
15.45  

Skibsfartens rapportering og behandling af nearmiss

   Bo Kiel Jespersen, Arbejdsmiljøkonsulent
(Søfartens Arbejdsmiljøråd)
16.05  

Et rederis brug af nearmiss rapportering og erfaring fra ulykker

  Niels Heegaard, ISM koordinator
(Royal Arctic Line)
16.35  

Diskussion

   
         

 
Tilmelding

Pris for ikke-medlemmer: 100 kr.

Tilmelding enten via hjemmesiden; ved email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
eller ved henvendelse til SimTrans' sekretatiat: Asmatullah Nayebkheil, c/o Forskningscenter Risø, Bygning 110, Postboks 49, 4000 Roskilde. 

   

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans