uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2

Banale misforståelser - fatale konsekvenser

- Sikkerhedskritisk kommunikation

 
     
   
Introduction: Communication in safety-critical domains

Henning Boje Andersen
Professor, DTU

 


Communication error in railway incidents

Huw Gibson of the UK Rail Safety and Standards Board will outline some initiatives which have been aimed at improving Safety Critical Communications in the UK Railway industry. The presentation will explore:

· The tensions between formalising communications with rules and supporting staff to collaborate through communication.

· The development of communication strategies based on an understanding of communication error and communication error probability.

· How communication practices are agreed by workgroups and develop over time, and how they can be challenged or changed.


 

Sikker kommunikation mellem pilot og flyveleder

Oplægget vil fokusere på vigtigheden i en entydig kommunikation indenfor for luftfart, på reglen om, at alle instruktioner mellem flyveleder og pilot skal "returneres/kvitteres" således, at den der afgiver en vigtig melding sikrer sig at meldingen er korrekt forstået. Oplægget vil være inddrage eksempler på misforståelser, hvad disse misforståelser har afstedkommet og hvordan disse misforståelser har ført til ændring af foreskreven fraseologi.

Finn Hansen og Bjarne Mortensen startede på uddannelsen til flyveleder 1/1 -76 og blev begge checket ud 1/1-79. De har derfor over 30 års erfaring som flyveledere. De har i mange år også været beskæftiget med OJT (on job training). Finn Hansen har ydermere været PFC -flyveleder (proficiency check flyveleder) Det er en funktion hvor man checker sine kollegaer en gang om året på vagt. I alle disse funktioner er kommunikation et meget vigtigt redskab. I deres fritid underviser de på diverse pilot skoler i Roskilde i faget Luftfarts kommunikation.

_________________________________________________________________________

Hvad var det nu han sagde?
- 'Replay' på VHF-radio i søfarten

image2

Ved hjælp af designpsykologiske metoder opfandt psykolog Thomas Koester fra FORCE sammen med industrielle designere en "replay-knap" til en ny VHF-radio til søfarten. Det blev senere den hoved-feature, som bar lanceringen af produktet. Siden denne lancering har man gennemført en undersøgelse af effekten af netop denne feature og bl.a. fundet ud af, at den ikke alene tjener det tiltænkte formål, men rummer endnu flere muligheder end oprindeligt tilsigtet.

Peter Krogsgaard Sørensen
Afdelingschef
FORCE

_________________________________________________________________________

Struktureret kommunikation mellem sundhedsprofessionelle

Louise Isager Rabøll
Læge, Ph.D.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

 

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans