uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Leverandører af sikkerhedskritiske ydelser
 
  Dette arrangement fokuserer på udfordringer i forbindelse med at bruge eksterne leverandører til at udføre opgaver på en arbejdsplads med store krav til sikkerhed. Farlige situationer kan f.eks. opstå på en byggeplads, hvis en håndværker improviserer uden at kunne overskue konsekvenserne for de andre – eller hvis en entreprenør har opstillet og brugt et stillads uden at tage hensyn til den efterfølgende murer (se billedet). Og på en boreplatform arbejder mange forskellige leverandører samtidig, og utilstrækkelig koordinering kan resultere både i tab af menneskeliv og store mate-rielle skader. De to brancher har erfaringer, som er relevant for mange andre arbejdspladser med forskellige arbejdsgivere, f.eks. jernbanen, hvor Banedanmark bruger eksterne entreprenører til at arbejde på sporet. Foredragsholderne vil også fortælle om de forskellige tiltag til at løse problemerne. Nogle handler om at udvælgelse, men problemerne kan sjældent kun løses ved at vælge de gode leve-randører og undgå de usikre. Der kan også være problemer med kontrakter, der overfører al risiko til leverandøren – problemer, som heller ikke blot kan løses med en pr

 

Umiddelbart efter arrangement afholdes generalforsamling i SimTrans.
Tidspunkt: Torsdag d. 26. april, kl. 14.00-16.30
Sted: Naviair alle 1, 2770 Kastrup

KRAK 169 C3 (indkørsel gennem portvagt ad Tømmerup Stationsvej)
Skiltning mod "Flyvesikringstjenesten" for enden af Amager Landevej
Der skal medbringes fotolegitimationæcisering af kontrakten, men også ved at opnå sikker planlægning og koordinering i løbet af opgaven.

   Stillads
 

Program

     
 

 

14.00   Introduktion: Generelle sikkerhedsudfordringer ved brug af leverandører
Præsentation
  Jacob Thommesen
DTU Management Engineering
14.30  

Hvordan håndterer man sikkerhedsudfordringer ved brug af underleverandører i gas og olie industrien i Danmark?
Præsentation

  Hanna Barbara Rasmussen
Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed
15.00  

Udvikling af sikker adfærd i forsyningskæder i byggesektoren: teori og praksis
Præsentation

  Per Langaa
DTU Management Engineering
15.30   PAUSE    
15.45  

Pligter og ansvar ved koordinering af sikkerhedsarbejdet på en byggeplads
Præsentation

  Peter Orby
Byggeriets Arbejdsmiljøbus
16.15  

Diskussion og afrunding

   
16.30  

Generalforsamling i SimTrans

   

 

  

 

 

 

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans