uk-flag-30   dk-flag-ikon-30

bil   fly   skib   tog   top-2
Det danske selskab for simulatortræning, menneskelige faktorer og sikkerhed "SimTrans"
 
SimTrans er et forum for eksperter i human-factors spørgsmål, hovedsagligt repræsenteret ved jernbanedrift, skibsfart og luftfart.

Forskning indenfor human factors har fået en stigende betydning indenfor planlægning af hensigtsmæssig træning, design af menneske-maskine interaktion (MMI), sikkerhedskultur og -holdninger, mandskabsevaluering og rekruttering mm. Dette er baggrunden for SimTrans's interesse for sammenhængen mellem human-factors spørgsmål indenfor søfarts-, jernbane- og luftfartsindustrien.

Læs mere >>


Se tidligere og kommende arrangement:

Efter corona-pause i 2020-21 er SimTrans nu tilbage og vi forventer at afholde 3 arrangementer om human factors og sikkerhed i 2022.
Vi har den 18. maj afholdt et velbesøgt og meget rost seminar om:Automatisering i flycockpits og på maj på skibsbroer: udfordringer og muligheder.

Klik her for at se links til præsentationer af chefpilot og træningschef Nicolaj Bondo Rasmussen og chef for den maritime havarikommisions undersøgelser Øssur J. Hilduberg samt link til video af foredrag og diskussion

Vi planlægger at afholde arrangement ultimo august / primo september med indlæg fra to eller tre eksperter samt efterfølgende diskussion om:
Udvælgelse af personale til sikkerhedskritiske opgaver – metoder og udfordringer

Årets tredje arrangement forventes afholdt i november 2022 med emne, som vil blive annonceret på denne hjemmside og tilsendt medlemmer.

 

Go to top

 


SimTrans, Søparken 64, 4000 Roskilde - Email: simtransdk@gmail.com -  CVR-nr. 29880654 - Copyright© 1999-2015 by SimTrans